Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Psychologenpraktijk Bloei verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Psychologenpraktijk Bloei verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Psychologenpraktijk Bloei verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Psychologenpraktijk Bloei verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Psychologenpraktijk Bloei zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met  de wettelijk verplichte bewaartermijn van patiëntendossiers bewaren wij uw gegevens tot 15 jaar na de laatste behandeling.

Indien u uw gegevens eerder dan bovengenoemde termijn wilt laten vernietigen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Delen met anderen
Psychologenpraktijk Bloei deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Psychologenpraktijk Bloei blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Psychologenpraktijk Bloei gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lotte@pp-bloei.nl. Psychologenpraktijk Bloei zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Psychologenpraktijk Bloei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lotte@pp-bloei.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Psychologenpraktijk Bloei kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:               Torenallee 45
Postcode en plaats:                        5617 BA Eindhoven
Telefoonnummer:                           06 38 06 04 18
E-mailadres:                                    lotte@pp-bloei.nl

Psychologenpraktijk Bloei  behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
[versie 1.0 – februari 2019]